Search
Thursday 18 January 2018
  • :
  • :

Category: Điểm du lịch

Kim tự tháp Giza

Khám phá kim tự tháp cổ Ai cập

Cùng với xác ướp, tượng nhân sư, các kim tự tháp vĩ đại, Kim Tự Tháp Ai Cập thật sự là một công trình...